Sales Manager Carrier Belux

Doel van de functie:

Het begeleiden en sturing geven aan het salesteam, zodanig dat optimale verkoopresultaten en marktpositionering bereikt worden zoals vastgelegd zijn in de lange termijn visie van Climate & Controls Benlux BV.. 

Plaats in de organisatie: 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

1. Het opstellen van een verkoopplan na afstemming met de Director Sales NE Climate & Controls Benelux. Zorgdragen voor een succesvolle executie van het jaarplan met daarin helder omschreven doelstellingen, urgente jaarthema’s en mijlpalen (evaluatiemomenten) waaruit de continuïteit en verbetering van de dienstverlening van Carrier blijkt. Je controleert door middel van rapportages in hoeverre de doelstellingen gerealiseerd worden en grijpt in als de resultaten van een van je verkoper of van een bepaalde klant teruglopen. 

2. Fungeren als aanspreekpunt op het gebied van commerciële en personele vraagstukken voor alle medewerkers binnen jouw team. 

3. Het leidinggeven aan het verkoopteam, dat naar klanten toegaat, onderhandeld en orders afrond. Je controleert of zij hun persoonlijke verkoopdoelstellingen halen en begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf. 

4. Het in samenspraak met de Director Sales NE Climate & Controls Benelux toezien op een juiste en zo effectief mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kosten structuur op de afdeling gelet op de voorraad kosten, marketing en bijbehorende kosten. 

5. Het ervoor zorgdragen dat diverse HR topics uitstekend worden geïmplementeerd en opgevolgd waaronder: 

a. Performance Connection (planning-voortgang-beoordeling) cyclus
b. Ziekteverzuim protocol
c. EES participatie en opvolging
d. Ontwikkeling stimuleren middels initiatieven en opleidingen 

6. Verantwoordelijk voor het behalen van de volgens plan gestelde targets op verkoop(orders) in hoogte en gecalculeerde marge gesplitst per groep. Het verzorgen (en analyseren) van rapportages: het maandelijks verzorgen en aanleveren van de juiste forecast per maand (incl. projectenoverzicht) en de juiste rapportages met ken- en stuurgetallen waaruit de financiële performance van de afdeling blijkt 

7. Relaties met klanten tot stand brengen en onderhouden. Het onderhouden van klantcontacten. Het afstemmen met de grotere klanten en het mogelijk afsluiten van raamcontracten waarin vastgelegd verkooptargets en verkoopcondities om de continuïteit van de relatie te behouden. Een eigen omzet doelstelling is onderdeel van de functie 

8. De markt in België en Luxemburg voor HVAC systemen analyseren, trends signaleren en dit omzetten naar verkoopmogelijkheden. 

9. Doet, gegeven de jaarlijkse verkoopdoelstellingen van de onderneming, voorstellen ten aanzien prijsstelling en marge voor zijn salesteam en draagt, na goedkeuring door het management, zorg voor realisatie. 

10. Deelnemen aan het BeLux Operationele management overleg en daarmee een bijdrage leveren aan het beleid van de totale onderneming. Is betrokken bij de opzet/uitvoering van marketingactiviteiten en onderhoudt representatieve contacten. Signaleert trends en ontwikkelingen. 

11. Kwaliteitsmanagement: het omarmen van de ISO methodiek en streven en werken aan mean en lean processen. Het bespreken van te nemen maatregelen om veranderingen en verbeteringen te realiseren met als doel de klantwensen keer op keer te overtreffen 

12. EH&S en compliance: handelen overeenkomst richtlijnen Carrier Global Corporation 

De Sales manager Carrier BeLux heeft tekeningsbevoegdheid voor offertes, opdrachtbevestigingen, afdelings declaraties en creditvoorstellen. Dit conform de geldende Autorisatie Matrix. 

Opleiding, kennis en ervaring: 

HBO werk- en denkniveau op technisch en/of commercieel gebied, opleiding in HVAC. Minimaal 5 jaar ervaring in een commerciele B2B functie en enige leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie. Kennis van en ervaring met het leidinggeven zowel direct als indirect, kennis van verkooptechnieken en –strategieën, kennis van de markt en de ontwikkelingen daarbinnen. Kennis van de HVAC (Koelmachines/warmte pompen, ventilatorconvectoren, luchtbehandeling apparatuur, kennis van cliënt data system en kennis MS-Office. 

Competenties: 

 • Leidinggevende vaardigheden 
 • Communicatieve vaardigheden
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Onderhandelaar
 • Motiverend
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendig
 • Analytisch / cijfermatig
 • Flexibel
 • Empatisch / teamgericht
 • Strategisch denken
 • Technisch inzicht
 • Beheerst de leiderschapsstijlen

Contacten: 

Extern: 

 • Klanten/verkooporganisaties 
 • Dealers
 • Adviesinstellingen
 • Projectontwikkelaars
 • Business clubs
 • Eindgebruikers
 • Opleidingsinstituten

Internationaal: 

 • Leveranciers 
 • Peers in de organisatie wereldwijd
 • Peers in andere Carrier bedrijven waaronder Riello, Ciat, Klimarent.

Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Contactvoorkeur

  Telefoon

  Whatsapp

  E-mailadres

  CV bijvoegen

  Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden*